Welke vorderingen

Alle vorderingen zijn geld waard, alhoewel het bod dat wij u kunnen doen dan wel verschilt. Zo maken wij onderscheid tussen:

  • Vorderingen zonder enig gevoerde incassoprocedure
  • Vorderingen met een gevoerde incassoprocedure zonder resultaat
  • Vorderingen met en zonder schriftelijke overeenkomst
  • Vorderingen met en zonder bewijs van levering
  • Vorderingen met en zonder enige vorm van betwisting
  • Vorderingen op failliete personen of bedrijven
  • Vorderingen waarbij vonnis is gewezen
  • Vordering waarbij executie nog zonder resultaat is

 
Het grote voordeel van het verkopen van je vordering, is dat u nu over uw geld kan beschikken en u zich niet meer hoeft bezig te houden met vervelende zaken die u alleen maar afleiden.