Wat doen we

Vordering-Verkopen.nl doet niets anders dan het overnemen van (oninbare) vorderingen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in alle fasen van het minnelijke incassotraject, de gerechtelijke incasso en de executie van vonnissen. Omdat ons bedrijf alle aspecten van incasso beheerst en beschikt over de noodzakelijke resources om de inbaarheid van een vordering vooraf op waarde te kunnen inschatten, zijn wij in staat u direct een bod te kunnen doen voor uw vordering.

Minnelijke incasso

In deze fase van het incassotraject trachten wij de betaling te innen op basis van goed overleg. Er zijn alleen incassokosten verschuldigd, welke volledig volgens de nieuwe wetgeving incassokosten worden berekend.

Gerechtelijke incasso

Als een wanbetaler niet wil betalen naar aanleiding van de minnelijke incassoprocedure, dan starten wij altijd een gerechtelijke incassoprocedure op.

Executie Vonnis

Als u beschikt over een vonnis, of wij hebben dat zelf verkregen dan staat het geld nog steeds niet op de rekening. Indien nodig leggen wij beslag op tegoeden van derden, loonbeslag, beslag op deĀ  woning of inboedel. Wij gaan altijd door totdat alles is betaald, al moet dat 20 jaar duren.